Biografi

Jerker (Chan Phap Ho) Fredriksson växte upp i Stockholm. Han började meditera under sin studietid i Lund. 1997 tog has sin jur kand examen. Efter några år arbetandes i Stockholm lämnade han arbete för ett sabbatsår. Resor ledde honom till pilgrimsorter i Indien och blev en utsträckt retreat erfarenhet. I Bodhgaya upptäckte han Thich Nhat Hanhs böcker och bestämde sig för att åka till Plum Village, Frankrike. 

I maj 2002 anlände han hem i Plum Village. Efter många retreater och månader av liv i gemenskapen bestämde han sig för att ansluta som munk. Han var munk mellan 2003-2020. Denna tid ledde honom ut i världen för undervisnings resor med sin lärare och gemenskap. 

Mellan 2006 och 2020 bodde han i Deer Park Monastery, där han var abbot under åren 2010-2020. 

2004 erhöll han de 14 Medvetande Träningarna och blev medlem i Community of Interbeing vilket han fortsätter. 

2010 erhöll han lärar lampan av Thich Nhat Hanh och har sedan dess givit föreläsningar och lett retreater i många delstater i US, i Canada och i Sverige. Han var varit mentor åt yngre munkar och erbjöd klasser för dem. 

Efter att ha varit allvarligt sjuk i cancer 2018-2019, från vilket han har tillfrisknat har han bestämt sig för att fortsätta att leva i Sverige. Han fortsätter att utöva och undervisa och delar sin glädje, frid, kärlek och frihet på Hjärtats Glädje (WordPress och Facebook).

Att inkludera natur, rörelser samt kreativt uttryck är för Jerker viktiga element i livet och konstarten av medveten närvaro.

%d bloggare gillar detta: